Kính gửi khách hàng,

Chúng tôi xin thông báo ra mắt khu vực Hồ sơ khách hàng mới cho các khách hàng của chúng tôi . Trong thời gian này họ có thể được truy cập trong chế độ kiểm tra, có nghĩa là cả trước và phiên bản mới được đồng bộ và làm việc cùng một lúc.

Chúng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ đánh giá cao sự đổi mới tích cực của chúng tôi. Chúng tôi đã làm tốt nhất của chúng tôi để phát triển các công cụ tiện lợi nhất, chức năng và dễ sử dụng để hoạt động kinh doanh, đầu tư, và các tài khoản liên kết hiệu quả.

Hồ sơ mới nắm lấy chức năng sao chép, kinh doanh, mạng lưới xã hội của nhà giao dịch, các thiết bị đầu cuối web MT4 và bảng điều khiển liên kết.

Bây giờ bạn đã có thể kiễm tra phần hồ sơ khách hàng mới và cung cấp các gợi ý về cách chúng ta có thể cải thiện chúng nhiều hơn. quan điểm và sự thoải mái của bạn là những gì chúng tôi đánh giá cao nhất. Nhanh lên để cố gắng Khách hàng của bạn Hồ sơ thiết kế lại: từ 01 Tháng Hai, chúng tôi sẽ hoàn toàn chuyển sang phiên bản mới.

Để đăng nhập vào hồ sơ khách hàng mới , vui lòng sử dụng link sau social.liteforex.com và đăng nhập như thông thường (email) và mật khẩu.


LiteForex ra mắt thiết kế mới cùa hồ sơ khách hàng trong chế độ kiểm tra

LiteForex ra mắt thiết kế mới cùa hồ sơ khách hàng trong chế độ kiểm tra
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi