Kính gửi khách hàng,

Chúng tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn vào các thông tin sau:
Tên mã các cặp tiền của các vị trí mở và và các lệnh chờ của tài khoản MT4-CLASSIC sẽ được thay đổi từ "XXXYYY" sang "XXXYYY." (Các "chấm" sẽ được thêm vào ở cuối). Đây là một biện pháp tạm thời đó là cần thiết do sự tối ưu hóa các tài khoản giao dịch; nó sẽ không ảnh hưởng đến điều kiện kinh doanh trong bất kỳ cách nào.

Ví dụ: Nếu bạn có một giao dịch mở công cụ "EURUSD", sau khi tối ưu hóa nó sẽ xuất hiện như là "EURUSD."

Xin lưu ý những thay đổi nêu trên trong quá trình kinh doanh của bạn, như tất cả các bảng cặp tiền với các cụ ở định dạng trước đó sẽ không được cập nhật trong các thiết bị đầu cuối. Do đó bạn nên vào bảng “MARKET WATCH" click chon công cụ mới "EURUSD." (Với đầy đủ-stop) và mở một biểu đồ lại để xem báo giá và lịch sử của báo giá trước hiện tạị là đúng.

Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện và cảm ơn bạn đã hiểu.

Thông  tin quan trong  cho các chủ tài khoản  MT4-CLASSIC
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi