Tham gia vào câu lạc bộ và tận dụng tối đa dịch vụ của LiteForex!

Nhận điểm Lp và có được nhiều cơ hội đầu tư.

Cải thiện trạng thái câu lạc bộ của bạn, nhận được điểm LP nhiều hơn và được hưởng lợi từ những lợi thế miễn phí.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính ẩn chứa nhiều rủi roTrạng thái câu lạc bộ VIP

Đồng
Lp
x 100%
$1 - $250

Tín hiệu SMS (30 ngày)

Các tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động qua SMS.

Bạc
Lp
x 125%
$251 - $2500

Tín hiệu SMS (30 ngày)

Các tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động qua SMS.

Hoàn trả phí ký quỹ

Khi bạn kích hoạt dịch vụ này, LiteForex hoàn lại cho bạn các khoản phí ký quỹ thanh toán bằng các hệ thống thanh toán và hoàn lại tiền trực tiếp vào tài khoản của bạn.

Vàng
Lp
x 150%
$2501 - $10000

Tín hiệu SMS (30 ngày)

Các tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động qua SMS.

Tín hiệu SMS (90 ngày)

Các tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động qua SMS.

Tín hiệu SMS (180 ngày)

Các tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động qua SMS.

Hoàn trả phí ký quỹ

Khi bạn kích hoạt dịch vụ này, LiteForex hoàn lại cho bạn các khoản phí ký quỹ thanh toán bằng các hệ thống thanh toán và hoàn lại tiền trực tiếp vào tài khoản của bạn.

Bạch kim
Lp
x 175%
$10001 - $50000

Tín hiệu SMS (30 ngày)

Các tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động qua SMS.

Tín hiệu SMS (90 ngày)

Các tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động qua SMS.

Tín hiệu SMS (180 ngày)

Các tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động qua SMS.

Hoàn trả phí ký quỹ

Khi bạn kích hoạt dịch vụ này, LiteForex hoàn lại cho bạn các khoản phí ký quỹ thanh toán bằng các hệ thống thanh toán và hoàn lại tiền trực tiếp vào tài khoản của bạn.

Nhà phân tích cá nhân

Dịch vụ "nhà phân tích cá nhân" sẽ giúp bạn chỉnh sửa chiến lược của mình và luôn tự tin trong quyết định giao dịch của mình nhờ lời khuyên đáng tin cậy của các chuyên gia giỏi nhất của chúng tôi.

Elite
Lp
x 200%
$50001 - ∞

Tín hiệu SMS (30 ngày)

Các tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động qua SMS.

Tín hiệu SMS (90 ngày)

Các tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động qua SMS.

Tín hiệu SMS (180 ngày)

Các tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động qua SMS.

Hoàn trả phí ký quỹ

Khi bạn kích hoạt dịch vụ này, LiteForex hoàn lại cho bạn các khoản phí ký quỹ thanh toán bằng các hệ thống thanh toán và hoàn lại tiền trực tiếp vào tài khoản của bạn.

Nhà phân tích cá nhân

Dịch vụ "nhà phân tích cá nhân" sẽ giúp bạn chỉnh sửa chiến lược của mình và luôn tự tin trong quyết định giao dịch của mình nhờ lời khuyên đáng tin cậy của các chuyên gia giỏi nhất của chúng tôi.


VIP-cửa hàng cho các thành viên câu lạc bộ

VPS LiteForex 1024

Các dịch vụ VPS từ LiteForex ổn định việc đầu tư, tăng tốc độ thực hiện các lệnh mua bán, và cải thiện độ tin cậy tổng thể của nền tảng.

VPS LiteForex 2048

Các dịch vụ VPS từ LiteForex ổn định việc đầu tư, tăng tốc độ thực hiện các lệnh mua bán, và cải thiện độ tin cậy tổng thể của nền tảng.

VPS LiteForex 4096

Các dịch vụ VPS từ LiteForex ổn định việc đầu tư, tăng tốc độ thực hiện các lệnh mua bán, và cải thiện độ tin cậy tổng thể của nền tảng.

Tín hiệu SMS (30/90/180 ngày)

Các tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động qua SMS.

Hoàn trả phí ký quỹ

Khi bạn kích hoạt dịch vụ này, LiteForex hoàn lại cho bạn các khoản phí ký quỹ thanh toán bằng các hệ thống thanh toán và hoàn lại tiền trực tiếp vào tài khoản của bạn.Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính ẩn chứa nhiều rủi ro

Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi