Tham gia câu lạc bộ và tận dụng tối các đa dịch vụ của LiteForex!

Được điểm LP và có được cơ hội kinh doanh tốt hơn.

Cải thiện tình trạng câu lạc bộ của bạn, nhận được nhiều điểm LP và được hưởng lợi thế miễn phí.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính ẩn chứa nhiều rủi roTrạng thái lạc bộ VIP

Huy chương đồng
Lp
x 100%
$1 - $250

Tín hiệu SMS (30 ngày)

Tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động của bạn thông qua tin nhắn SMS.

Bạc
Lp
x 125%
$251 - $2500

Tín hiệu SMS (30 ngày)

Tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động của bạn thông qua tin nhắn SMS.

Hoàn trả phí khi nạp

Khi bạn kích hoạt dịch vụ này, Công ty LiteForex sẽ hoàn trả phí tính bởi hệ thống thanh toán lại vào tài khoản của bạn.

Vàng
Lp
x 150%
$2501 - $10000

Tín hiệu SMS (30 ngày)

Tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động của bạn thông qua tin nhắn SMS.

Tín hiệu SMS (90 ngày)

Tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động của bạn thông qua tin nhắn SMS.

Tín hiệu SMS (180 ngày)

Tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động của bạn thông qua tin nhắn SMS.

Hoàn trả phí khi nạp

Khi bạn kích hoạt dịch vụ này, Công ty LiteForex sẽ hoàn trả phí tính bởi hệ thống thanh toán lại vào tài khoản của bạn.

Thanh toán trước cho vay

Nó bao gồm việc trả tiền quỹ tín dụng vào tài khoản của bạn mà sẽ giúp bạn duy trì giao dịch mở và tránh Dừng lệnh tự động đến sự đảo chiều của thị trường.

bạch kim
Lp
x 175%
$10001 - $50000

Tín hiệu SMS (30 ngày)

Tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động của bạn thông qua tin nhắn SMS.

Tín hiệu SMS (90 ngày)

Tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động của bạn thông qua tin nhắn SMS.

Tín hiệu SMS (180 ngày)

Tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động của bạn thông qua tin nhắn SMS.

Hoàn trả phí khi nạp

Khi bạn kích hoạt dịch vụ này, Công ty LiteForex sẽ hoàn trả phí tính bởi hệ thống thanh toán lại vào tài khoản của bạn.

Thanh toán trước cho vay

Nó bao gồm việc trả tiền quỹ tín dụng vào tài khoản của bạn mà sẽ giúp bạn duy trì giao dịch mở và tránh Dừng lệnh tự động đến sự đảo chiều của thị trường.

Phân tích cá nhân

Các dịch vụ "phân tích cá nhân" sẽ giúp bạn sửa chiến lược của bạn và luôn luôn tự tin vào quyết định giao dịch của bạn, nhờ tư vấn đáng tin cậy của các chuyên gia tốt nhất của chúng tôi.

Ưu tú
Lp
x 200%
$50001 - ∞

Tín hiệu SMS (30 ngày)

Tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động của bạn thông qua tin nhắn SMS.

Tín hiệu SMS (90 ngày)

Tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động của bạn thông qua tin nhắn SMS.

Tín hiệu SMS (180 ngày)

Tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động của bạn thông qua tin nhắn SMS.

Hoàn trả phí khi nạp

Khi bạn kích hoạt dịch vụ này, Công ty LiteForex sẽ hoàn trả phí tính bởi hệ thống thanh toán lại vào tài khoản của bạn.

Thanh toán trước cho vay

Nó bao gồm việc trả tiền quỹ tín dụng vào tài khoản của bạn mà sẽ giúp bạn duy trì giao dịch mở và tránh Dừng lệnh tự động đến sự đảo chiều của thị trường.

Phân tích cá nhân

Các dịch vụ "phân tích cá nhân" sẽ giúp bạn sửa chiến lược của bạn và luôn luôn tự tin vào quyết định giao dịch của bạn, nhờ tư vấn đáng tin cậy của các chuyên gia tốt nhất của chúng tôi.


VIP-cửa hàng cho các thành viên câu lạc bộ

VPS LiteForex 1024

Các dịch vụ VPN từ LiteForex giúp ổn định kinh doanh của bạn, tăng tốc độ thực hiện các đơn đặt hàng và cải thiện độ tin cậy của nền tảng này.

VPS LiteForex 2048

Các dịch vụ VPN từ LiteForex giúp ổn định kinh doanh của bạn, tăng tốc độ thực hiện các đơn đặt hàng và cải thiện độ tin cậy của nền tảng này.

VPS LiteForex 4096

Các dịch vụ VPN từ LiteForex giúp ổn định kinh doanh của bạn, tăng tốc độ thực hiện các đơn đặt hàng và cải thiện độ tin cậy của nền tảng này.

Tín hiệu SMS (30/90/180 ngày)

Tín hiệu giao dịch ngoại hối được gửi trực tiếp đến điện thoại di động của bạn thông qua tin nhắn SMS.

Quỹ trả thêm như các quỹ cân bằng

150 Lp = $10
700 Lp = $50
1250 Lp = $100
5000 Lp = $500
9000 Lp = $1000

Bổ sung vào quỹ tiền thưởng dưới hình thức

100 Lp = $10
450 Lp = $50
800 Lp = $100
3500 Lp = $500
6000 Lp = $1000

Hoàn trả phí khi nạp

Khi bạn kích hoạt dịch vụ này, Công ty LiteForex sẽ hoàn trả phí tính bởi hệ thống thanh toán lại vào tài khoản của bạn.Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính ẩn chứa nhiều rủi ro

Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi