Thư viện của chiến lược Forex với mô tả chi tiết, được phát triển bởi các thương nhân chuyên nghiệp

Các chiến lược giao dịch ngoại hối tạo ra một thư viện miễn phí về các hệ thống thương mại do các thương nhân giàu kinh nghiệm tạo ra. Các chiến lược thương mại ngoại hối có lợi nhuận mới được liên tục bổ sung vào thư viện của chúng tôi, chúng tôi cẩn thận lựa chọn các tài liệu và chỉ thu thập các chiến lược kinh doanh tiền tệ tốt nhất trên thế giới.

Để tìm ra chiến lược giao dịch tiền tệ phù hợp nhất cho bạn, bạn cần tính đến tất cả các khía cạnh của thương mại: các công cụ được ưa thích, mô hình hành vi thị trường, yếu tố tâm lý ... Một cách tiếp cận có hệ thống sẽ giúp bạn chọn chiến lược thương mại chính xác trong Forex Mà sẽ làm việc cho bạn và tăng hiệu quả của kinh doanh ngoại hối.

Đó là lý do tại sao LiteForex tập hợp tất cả các loại chiến lược kinh doanh thực tế làm việc ở một nơi. Thư viện của chúng tôi trình bày cả chiến lược ngoại hối trong ngày và các hệ thống giao dịch trung hạn. Chúng tôi chọn các mô hình đồ họa Forex tốt nhất, chiến lược kinh doanh tiền tệ, giao dịch chứng khoán và scalping chiến lược Forex. \ Chọn chiến lược kinh doanh rất thỏa mãn sở thích của bạn và sẽ giúp công việc của bạn trên thị trường Forex hiệu quả nhất có thể.

25.09.2015

กลยุทธ์ scalping "10 จุด"

กลยุทธ์การซื้อขายนี้จะใช้บนกราฟที่มีระยะเวลา M1 เราได้เพิ่ม MACD Oscillator กับการตั้งค่า (13, 26 และ 9) และ Stochastic Oscillator การตั้งค่า (5, 3 และ 3) ซึ่งจะถูกนำมาใช้เป็นตัวชี้วัด...
25.09.2015

Scalping策略之“10点”

本交易策略用于货币供应量为M1期间表。我们添加了移动平均线震荡指标其设置为(13,26和9),以及随机震荡指标(5,3和3)。使用策略的最佳交易期间是欧洲和美国会议期。最好选择中等或高波动性的货币对(主要的货币对都适用) 调整图表并添加所需的指标后,按照下面的说明打开交易头寸:
25.09.2015

Scalping-Strategie „10 Punkte“

Diese Handelsstrategie wird auf dem Chart mit der Periode M1 verwendet. Wir fügen den MACD-Oszillator mit den Einstellungen (13, 26 und 9) und den Stochastischen Oszillator mit den...
25.09.2015

Estrategia scalping «10 puntos»

La estrategia de trading trabaja en el gráfico con el período M1, como indicadores se adiciona el oscilador MACD con ajustes (13, 26, 9) y el Stochastic con ajustes (5, 3,...
25.09.2015

Scalping system “10 points”

This trading strategy is used on the chart with the period M1. We add MACD Oscillator with the settings (13, 26 and 9) and Stochastic Oscillator the settings (5, 3 and 3), which will be...
25.09.2015

Стратегия «10 пунктов»

Торговая стратегия работает на графике с периодом M1, в качестве индикаторов добавляем осцилляторы MACD с настройками (13,26,9) и Stochastic с настройками (5,3,3). Наиболее оптимальное...
04.09.2015

إستراتيجية Scalping Parabolic Sar + CCI

تعتمد هذه الإستراتيجية على Parabolic Sar  و مؤشر قناة السلع.  إستراتيجية Scalping   تأسست على اتجاه السعر الحالي. الخيارات : اليورو مقابل الدولار الأميركي، الدولار...
07.08.2015

กลยุทธ์ Scalping Parabolic Sar + CCI

กลยุทธ์นี้จะขึ้นอยู่กับ Parabolic Sar และดัชนีชี้วัด Commodities Channel Index นั่นคือกลยุทธ์แรงกระตุ้นScalping ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวโน้มราคาปัจจุบัน
07.08.2015

Стратегия «Скальпинг Parabolic Sar + CCI»

Данная стратегия основана на использовании индикаторов Parabolic Sar и Commodities Channel Index. Это импульсная скальпирующая стратегия, базирующаяся на текущем тренде цены.
Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi